Dokumenti i publikacije

QAVET.HR publikacije

Brošura "Izrada pristupa za osiguravanje kvalitete u skladu s EQAVET-ovim okvirom"

Brošura "Osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu"

Plakat "EQAVET ciklus osiguravanja kvalitete"

 

RH dokumenti

Priručnik za samovrjednovanje


EU dokumenti i preporuke

Rethinking education: investing in skills for better socio-economic outcomes
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2012.aspx
 
European Parliament resolution of 8 June 2011 on European cooperation in vocational education and training to support the Europe 2020 strategy
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2011.aspx
 
Bruges Communiqué

Zaključci iz Rige

Agenda for new skills and jobs - Communication from the Commission
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2010.aspx
 
Recommendation on the establishment of European Quality Assurance Reference Framework for VET

Recommendation on the establishment of ECVET

European Quality Assurance Reference Framework brochure
http://www.eqavet.eu/gns/library/policy-documents/policy-documents-2009.aspx
 
Publikacije

Deepening EQAVET work - Strategic plan 2016-2017
http://www.eqavet.eu/Eqavet2017/media/Materials/EQAVET-Strategic-plan-2016-2017-deepening-EQAVET-work-(1).pdf

Work programme 2013-2015: Priorities and Activities for 2014
http://www.eqavet.eu/gns/library/publications/2014.aspx
 
Cedefop's Glossary on Quality in education and training
http://www.eqavet.eu/gns/library/publications/2011.aspx
 
New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and skills needs
http://www.eqavet.eu/gns/library/publications/2010.aspx
 
EQARF indicators, reviewing and agreeing definitions
http://www.eqavet.eu/gns/library/publications/2009.aspx

Okvir EQAVET za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti: Priročnik za implementacijo evropskega okvira kakovosti poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja na ravni šole
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/Prirocnik_EQAVET_2017.pdf

Quality assurance of company-based training in the dual system in Germany
https://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/download/8548

 
Promotivni materijali

What is EQAVET

EQAVET Work Programme 2013-2015
http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials.aspx

Quality Cycle Poster - English
http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/quality-cycle-poster.aspx
 
Quality Assurance Framework brochure English
http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/framework-brochure.aspx

Datum objave: 21.06.2016