Praćenje učenika nakon završetka školovanja

Aktivnost pilotiranja praćenja učenika nakon završetka školovanja u hrvatskim školama u okviru Erasmus+ projekta EQAVET NRP (2017. – 2019. i 2019. – 2021. ) 

Aktivnost se oslanja na Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020., Prioritet 2. Poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, Mjera 2.3. Korištenje mehanizama za praćenje kvalitete strukovnog obrazovanja i učinkovitosti te za poboljšanje sustava koji se temelji na mjerljivim pokazateljima., te je u skladu s europskim pristupima za osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja, a posebice usvojenom Preporukom praćenja osoba s kvalifikacijom koju je Vijeće ministara obrazovanja usvojilo 20. listopada 2017.

Aktivnost je provedena u suradnji s vanjskim stručnjakom mr.sc. politologije Dubravkom Bacaljom,  recentno umirovljenim zaposlenikom HZZ-a PU Zadar i jednim od autora longitudinalnog istraživanja obrazovnih i radnih aktivnosti završenih učenika srednjih škola Zadarske županije. 

Vanjski je stručnjak izradio dokument u kojem se razmatra sustav praćenja učenika završnih razreda u Europi i Hrvatskoj u okviru osiguravanja kvalitete i prijedlog provedbe praćenja učenika na razini škola i povezane materijale (alate za praćenje).

Prijedlog modela praćenja sastoji se od dva odvojena upitnika:

1) izlazne ankete, kojom se od učenika završnih razreda prikupljaju socio-biografske informacije, karijerne aspiracije, kontakt i pristanak na kontaktiranje godinu i pol kasnije, te

2) upitnika za praćenje, kojom se od tih istih učenika godinu i pol dana nakon što u završili školovanje u ustanovi koja provodi praćenje, prikupljaju kvalitativni i kvantitativni podaci, u svrhu a) dobivanja informacija s tržišta rada odnosno daljnjeg školovanja te b) dobivanja povratnih informacija o obrazovnom procesu.

Upitnik za praćenje sastoji se od područja i modula upitnika vezanih uz sljedeće indikatore

A. Pitanja o tijeku i ishodima srednjoškolskog obrazovanja:

 1. Informacije o završenim programima, stečenim kvalifikacijama, učenju temeljenom na radu i radu za vrijeme studija
 2. Povratne informacije za škole o programima, uključujući i zadovoljstvo školom i završenim programom
 3. Samoprocjene vještina i kompetencija

B. Pitanja o odredištu nakon završetka školovanja, vezanim uz EQAVETove indikatore 5 i 6u sljedećim granama:

 1. Nastavak obrazovanja
 2. Zaposlenost
 3. Nezaposlenost
 4. NEET status
 5. Radna povijest (povezano s B).

C. Sociobiografske i socioekonomske informacije (životne okolnosti)

 1. Povratne informacije o anketi
 2. Kontakt i pristanak na daljnje istraživanje

Prijedlog je predstavljen predstavnicima strukovnih škola na radionici održanoj 29. svibnja 2018. u Zagrebu. Na radionici je sudjelovao 21 predstavnik iz 12 strukovnih sektora. Dana 30. svibnja 2018. održana je radionica samo za škole koje će provoditi pilotiranje, te se u suradnji s njima revidirao upitnik i prošla priprema za praćenje. 

Izrađeni prijedlog praćenja pilotiran je od 1. studenog 2018. do 31. siječnja 2019. godine u sljedećim školama: Strojarsko tehničkoj škola Fausta Vrančića iz Zagreba, Strukovnoj školi Vice Vlatkovića iz Zadra te Ekonomskoj i trgovačkoj školi Dubrovnik, na generaciji koja je završila školovanje u šk. god. 2016./2017. Upitnik je postavljen na Google forme, a završenim polaznicima je tijekom razdoblja od tri mjeseca u tri navrata poslana poveznica na upitnik.

Škole koje su provodile praćenje sudjelovale su na još dvije radionice (jedna tijekom praćenja, druga za izradu izvještaja) te na studijskom putovanju u Sloveniju u posjetu školi koja već dugo provodi praćenja s ciljem učenja iz primjera dobre prakse.  Po završetku projektnog razdoblja,  organizirana je radionica za 36 predstavnika škola iz 13 strukovnih sektora na kojoj su predstavljeni rezultati praćenja, iskustva škola u provedbi i diskusija o upotrebi rezultata. Na temelju provedenog praćenja i pripremnih materijala izrađen je prvi nacrt priručnika za praćenje za škole koji sadrži predložene korake i alate za praćenje.  

Glavni rezultati:

 

Zadar

Zagreb

Dubrovnik

Broj završenih polaznika

172

150

91

Odaziv (%)

37,6

38

57

Nastavak školovanja (%)

34,3

42,3

88,5

Zaposlenost (%)

48,6

44,2

5,7


Također se izdvajaju i:

 • visoko zadovoljstvo završenim programima (3,9–4,5 na skali od 1 do 5)
 • najviše zadovoljstvo općim i stručnim znanjima (3,4–3,7), najniže s učenjem temeljenom na radu kod poslodavca (2,7–3,1)
 • visoko procijenjena pripremljenost na donošenje odluka o budućoj karijeri u odnosu na završene strukovne programe (uz vidljivu razliku između zaposlenih koji je oscjenjuju višom i nezaposlenih koji je ocjenjuju nižom)
 • vertikalna podudarnost (razine stečene kvalifikacije i razine kvalifikacije potrebne na trenutnom poslu): 64,3-76,5%
 • horizontalna podudarnost (obrazovnog područja i radnih sadržaja trenutnog posla): 41,2-57,1%.

Iskustva škola: Model je jednostavan i provodiv, iako zahtijeva visoku razinu angažmana u prikupljanju kontakata i slanju poveznica na anketu. Motivacija za ispunjavanje prepoznata kao otežavajuć faktor – potrebna je bolja priprema učenika dok su još na školovanju u ustanovi (koje u ovom ciklusu pilotiranja nije bilo jer se praćenje provodilo retroaktivno).  Informacije o poslodavcima su vrlo zanimljive školama – i za dobivanje povratnih informacija, i za partnerstva. Rezultati praćenja korisni su za planiranje školskih kurikuluma. 

U EQAVET NRP projektu 2019.-2021. pristupilo se revidiranju upitnika na temelju rezultata pilotiranja, završit će se priručnik za škole. Praćenju će u ovom ciklusu pristupiti 3 stare i 7 novih škola iz različitih strukovnih sektora. U lipnju 2019. škole su prikupile kontakt podatke i privole učenika završnih razreda, a  provedba praćenja planirana je za jesen 2020. 

Više novosti o praćenju možete pratiti pod tagom #praćenje učenika.

Datum objave: 10.02.2020