EQAVET NRP projekti

Projekti i glavne aktivnosti (u izradi)

 

Transnational peer review

Praćenje učenika nakon završetka školovanja

Datum objave: 10.02.2020