Mreža EQAVET

EQAVET mreža povezuje predstavnike država članica, socijalne partnere i Europsku komisiju s ciljem  razvoja i poboljšanje osiguranja kvalitete u europskim sustavima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u kontekstu provedbe Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete putem:

  • potpore državama članicama u provedbi Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET)
  • razvijanja kulture osiguranja kvalitete uz pomoć nacionalnih referentnih točaka i drugih članova mreže
  • potpore državama članicama i Europskoj komisiji u praćenju i provedbi EQAVET-a u okviru Obrazovanja i osposobljavanja 2020.
  • potpore osiguranju kvalitete u kontekstu Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF) te Europskog kreditnog sustava u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET)

 
EQAVET mreža putem svojih aktivnosti nastoji stvoriti održivu platformu za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju na europskoj razini koja bi omogućavala:

  • održivu suradnju među zemljama kroz razmjenu informacija i iskustava
  • promicanje kulture kvalitete i mogućnosti njenog unaprjeđenja
  • daljnje razvijanje zajedničkih principa, referentnih kriterija i indikatora, smjernica i alata za poboljšanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
  • definiranje referentnih kriterija koji bi se koristili u izvješćima o napretku
Datum objave: 13.07.2020