QAVET

Osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju u hrvatskoj

QAVET.HR
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Odjel za europske poslove, međunarodnu suradnju i projekte
Garićgradska 18
10 000 Zagreb, Hrvatska

T: +385 1 62 74 604
F: +385 1 62 74 606

e-mail: qavet@asoo.hr