17. izdanje EQAVET biltena, lipanj 2018.

Sedamnaesto izdanje EQAVET-ovog biltena tematizira važnost utjecaja učenika i polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na jačanje osiguravanja kvalitete u SOO-u. Uvodni članak donosi pregled aktivnosti OBESSU-a (krovne organizacije učeničkih udruga u Europi) vezanih uz jačanje predstavničkih struktura učenika za procese donošenja odluka u strukovnom obrazovanju. Popraćen je člancima koji tematiziraju načine institucionalnog uključivanja učenika u Nizozemskoj i Rumunjskoj. Biltenom su obuhvaćena i dva ERASMUS+ projekta: projekt TRACKTION usmjeren je na praćenje učenika nakon završetka školovanja i projekt Soufflearning orijentiran na prilagodbu osposobljavanja za zaposlenike malih i srednjih poduzeća. Predstavljeno je djelovanje strateške radne skupine EQAVET mreže s posebnim fokusom na temat ovog biltena, odnosno na ulogu polaznika SOO-a u procesu osiguravanja kvalitete. Posljednji članak u ovom izdanju donosi rezultate i preporuke nedavno objavljene studije EU o praćenju osoba s kvalifikacijom.  

 

Sadržaj:

  • Pozdravi iz OBESSU-a i svijeta učeničkog aktivizma
  • Uključivanje učenika u Nizozemskoj - Marloes van Bussel, EQAVET NRP Nizozemska, i Jasper van Doremalen, učenik i član Odbora nacionalne organizacije mladih za SOO (JOB)
  • Uloga učenika u osiguravanju kvalitete u SOO-u – prednosti i izazovi – slučaj Rumunjske – Serban Iosifescu, predsjednik Rumunjske agencije za osiguravanje kvalitete u sekundarnom obrazovanju
  • Praćenje učenika nakon završetka školovanja i odnosi s alumnima u SOO školama: dvije strane iste medalje?  Iván Diego, koordinator projekta TRACKTION
  • "Soufflearning" – inovativan i uspješan pristup učenju temeljenom na radu Kristin Simon, trenerica medijacije i komunikacije
  • Strateški pogled na osiguravanje kvalitete – utjecaj učenika – Thea van den Boom, predsjednica radne skupine EQAVET-a za ulogu osiguravanja kvalitete u širem kontekstu javnih politika, 2018.
  • Studija o mapiranju mjera praćenja učenika SOO nakon završetka školovanja u državama članicama Europske unije – Arancha Oviedo, EQAVET Secretariat
  • Događanja
  • Novosti

Bilten na engleskom jeziku možete preuzeti s poveznice.

Datum objave: 03.07.2018