Agencija uspješno prijavila novi Erasmus+ projekt EQAVET Nacionalne referentne točke (QAVET.HR)

Osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju u hrvatskoj

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno se prijavila na natječaj u sklopu programa Erasmus+ kroz koji se financira rad Nacionalnih referentnih točaka Europskog sustava za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET), a ukupni dodijeljeni iznos je 150.000 EUR. U sklopu projekta podržavat će se kontinuirani rad Agencije kao hrvatske Nacionalne referentne točke (QAVET.HR) u skladu s Preporukom o uspostavi EQAVET-a te implementacija EQAVET Strateškog plana 2016.-2017. i promocija EQAVET-a u RH.
 
Kroz umrežavanje s ostalim Nacionalnim referentnim točkama i aktivnosti vršnjačkog učenja (peer learning), razmijenit će se najbolje prakse i raspravljati o zajedničkim temama, a Agencija će ojačati svoje kapacitete. U sklopu projekta fokus će biti na diseminaciji informacija o EQAVET-e, razvoju nacionalnih indikatora kvalitete povezanih s EQAVET-om te na nastavku jačanja kapaciteta strukovnih škola u provedbi procesa samovrednovanja.
 
U sklopu projekta, a u partnerstvu s nacionalnim agencijama za strukovno obrazovanje iz Finske, Slovenije i Austrije planira se razvoj i pilotiranje mehanizama za praćenje osoba nakon završetka formalnog strukovnog obrazovanja. Rezultati ove aktivnosti doprinose i provedbi Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016.-2020., Prioritet 2. „Poboljšanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“, Mjera 2.3. „Korištenje mehanizama za praćenje kvalitete strukovnog obrazovanja i učinkovitosti te za poboljšanje sustava koji se temelji na mjerljivim pokazateljima“.
 
Dodatne aktivnosti projekta uključivat će informiranje dionika o aktivnostima unutar mreže te osiguravanje efektivne diseminacije i to kroz prevođenje relevantnih publikacija te njihov tisak i distribuciju strukovnim školama u Hrvatskoj. Također, mrežna stranica Nacionalne referentne točke biti će ažurirana relevantnim sadržajem.

Datum objave: 12.04.2017