Aktivnost vršnjačkog učenja, Dubrovnik, 4.-6. srpnja 2016.

U srpnju 2016. Agencija  za strukovno obrazovanje i osposobljavanje odraslih organizirala je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA) s preko 30 sudionika iz razina sustava i pružatelja iz 9 država te EQAVET tajništva. Tema je bila Osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu i samovrjednovanje pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, kao dio Erasmus+ „Potpora nacionalnim referentnim točkama EQAVET“. Cilj aktivnosti bila je razmjena informacija o osiguravanju kvalitete učenja temeljenog na radu i pristupima samovrjednovanju, rasprava o načinima jačanje tih pristupa kroz suradnju te identifikacija pouka koje se mogu naučiti iz iskustava drugih zemalja.

Svaka je zemlja imala priliku podijeliti primjere dobre prakse iz perspektive sustava i pružatelja o učenju temeljenom na radu i samovrjednovanju, identificirati ključne elemente i izazove. Važnost tradicije i nacionalnih pristupa strukovnom obrazovanju i osposobljavanju posebno je naglašavana. U svakoj zemlji postoji želja povećati razinu i količinu pružanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete i istaknuto je da se to može ostvariti ako su poslodavci voljni biti više angažirani u cjelokupni proces.

 

Neki od zaključaka bili su:

  • osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu mora uključivati poslodavce i ne smije biti prepušteno samo pružateljima strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
  • zaposlenici pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja moraju vidjeti koristi samovrjednovanja
  • smjer povećanja broja on-line instrumenata za osiguravanje kvalitete i samovrjednovanja će se nastaviti
  • postoji potreba nastaviti argumentirati važnost sudjelovanja poslodavaca u učenju temeljenom na radu
  • pitanje „je li samovrjednovanje dodatna odgovornost zaposlenika strukovnih škola ili dio njihovih dužnosti“ ostaje neodgovoreno
  • postoji vrijednost uključivanja pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u aktivnosti vršnjačkog učenja jer pomaže u prikazivanju postojanja nacionalnog i europskog trenda.

Datum objave: 17.02.2017