EQAVET godišnji sastanak mreže – Bruxelles 2024.

EQAVET-ovi godišnji sastanci mreže dio su Erasmus+ EQAVET NRP projekta kojeg na europskoj razini koordinira EQAVET Tajništvo.Na sastanku se okupljaju predstavnici nacionalnih referentnih točaka uključenih u trenutni ciklus projekta te je cilj okupljanja promovirati rezultate i tekuće aktivnosti članova mreže te predstaviti suvremene teme i izazove u EU povezane s osiguravanjem kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Sastanci EQAVET mreže održavaju se u državama koje imaju predstavnike u mreži, a 2024. godine kao domaćin je odabrana Belgija.

Sastanak je održan 13. i 14. lipnja u Bruxellesu s ukupno 80 sudionika. Sudionike su osim predstavnika nacionalnih referentnih točaka činili predstavnici Europske komisije, EACEA-e, CEDEFOP-a i ETF-a. Sudjelovanjem različitih europskih organizacija koje djeluju na području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja sudionici su dobili uvid u trenutne europske politike i izazove predstavljene na prvom dijelu konferencije 13. lipnja. Drugi dio konferencije sudionici su podijeljeni na radioničke skupine s temama koje su blisko povezane s trenutnim izazovima na području osiguravanja kvalitete poput:

  • Osiguravanje kvalitete obrazovanja za demokratsko građanstvo u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju
  • Osiguravanje kvalitete mikrokvalifikacija
  • Osiguravanje kvalitete i visoko strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Uslijedila je potom sesija s temom Peer review-a (kolegijalnih/suradničkih procjena) na razini pružatelja strukovnog obrazovanja koju je moderirala predstavnica EQAVET mreže. Glavni cilj bilo je prikupiti ideje, mišljenja i stavove sudionika o kolegijalnoj procjeni kako bi se napravila podloga za daljnje istraživanje o mogućnostima i prednostima ovog instrumenta u osiguravanju kvalitete.

Drugi dan riječ su dobili predstavnici nacionalnih referentnih točaka koji su predstavili svoj rad i rezultate kolegijalnih procjena svojih referentnih točaka (agencija). Završnu riječ imao je predstavnik EQAVET Tajništva s kojom je sumirao zaključke s radionica i sesija te najavio idući zajednički sastanak EQAVET mreže 2025. godine u Poljskoj.

Datum objave: 18.06.2024