Erasmus + projekt: Potpora nacionalnim referentnim točkama EQAVET

Osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju u hrvatskoj

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu programa Erasmus+ uspješno je prijavila projektEQAVET: Nacionalne referentne točke, kojemu je osnovni cilj unaprjeđenje sustava za osiguranje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguranje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQARF) te je dobila odluku o izboru projekta od strane Europske komisije i Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu.

Svrha projekta je razvijanje mehanizama osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te procesa samovrednovanja u kontekstu provedbe programa EQAVET mreže. Navedeno se namjerava postići kroz poboljšanje kapaciteta hrvatske Nacionalne referentne točke (qavet.hr), jačanje suradnje s drugim nacionalnim referentnim točkama, kao i kroz informiranje velikog broja dionika o aktivnostima mreže i diseminaciju rezultata. Dva prioriteta na koje će se projekt usredotočiti, a koji su definirani Strateškim planom EQAVET-a za 2016.-2017. godinu su sljedeći:

I. Jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRP-ovima)

U sklopu projekta organizirat će se niz aktivnosti bilateralne i multilateralne suradnje posvećene razmjeni dobre prakse, novih ideja i rješenja po pitanju osiguranja kvalitete u strukovnim školama. Agencija će također organizirati dvodnevnu aktivnost suradničkog učenja (peer learning) na kojoj će sudjelovati domaći i strani stručnjaci, predstavnici nekoliko nacionalnih referentnih točaka iz različitih zemalja te će se usmjeriti na samovrednovanje strukovnih škola i osiguravanje kvalitete učenja temeljenog na radu (work based learning).

II. Produbljivanje kulture osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju

Posebna pažnja bit će posvećena poboljšanju samovrednovanja 300 hrvatskih strukovnih škola, odnosno fazi procjene i provjere dosad ostvarenih rezultata kako bi se što bolje definirala područja na kojima dalje treba djelovati u skladu sa Strateškim planom.

Kako bi se osiguralo kvalitetnije širenje informacija o aktivnostima EQAVET mreže i Nacionalne referentne točke te dosezanje što većeg broja dionika, velika važnost pridaje se i razvijanju web-stranice qavet.hr te prevođenju i objavljivanju relevantnih publikacija.

Projekt je dobio potporu od 30.402 EUR, a traje od 1.travnja 2016. godine do 31. ožujka 2017. godine.

Datum objave: 21.06.2016