Školske novine o pilot praćenju učenika nakon završenog strukovnog obrazovanja

U izdanju od 16. ožujka 2021. Školske novine prenijele su sažetak rezultata drugog ciklusa pilot praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja koje Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provodi u okviru Erasmus+ projekta EQAVET NRP. Vijest prenosimo u nastavku.

Od 2019. do 2021. godine Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih provela je drugi ciklus pilot praćenja učenika strukovnih škola nakon završenog školovanja u kojemu je sudjelovalo sedam škola iz pet gradova diljem Hrvatske: Ekonomska i trgovačka škola iz Dubrovnika, Gospodarska škola Varaždin, Mješovita industrijsko-obrtnička škola iz Karlovca, Strukovna škola Vice Vlatkovića iz Zadra te Obrtnička škola za osobne usluge, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića i Škola za medicinske sestre Vrapče iz Zagreba. Rezultati anketnog ispitivanja su pokazali da su nekadašnji polaznici strukovnih škola u prosjeku vrlo zadovoljni završenim programima, a nakon srednje škole uglavnom upisuju visoko obrazovanje ili izlaze na tržište rada zavisno od kvalifikacije. Nakon godinu i pol od završetka školovanja većina zaposlenih bivših polaznika pronalazi poslove u skladu sa stečenom kvalifikacijom.

U četiri od sedam škola više od 50% do čak 74% generacije, koja je strukovno obrazovanje završila 2019. godine, odazvalo se anketnom ispitivanju. Kao glavne razloge za odabir strukovnog obrazovanja ispitanici su pretežito izrazili želju da se bave određenim zanimanjem, brzu mogućnost zaposlenja i praktičnu nastavu. U prosjeku su najviše zadovoljni stečenim općim i stručnim znanjima te svojim nastavnicima i stručnom službom škole, dok nerijetko ističu potrebu za boljim povezivanjem škola sa svijetom rada u izvedbi praktične nastave. Više od dvije trećine ispitanika koji su izašli na tržište rada, prvi posao su pronašli unutar mjesec dana od završetka školovanja. Stečeno obrazovanje smatraju dobrim temeljem za nastavak obrazovanja, a stečene strukovne vještine korisnima na radnom mjestu.

Ekonomska i trgovačka škola u Dubrovniku, koja je sudjelovala u pilot praćenju u oba ciklusa, navela je: „Provedbom ovog projekta dobili smo korisne informacije o iskustvima završenih učenika tijekom njihovog obrazovanja u našoj školi, dobili smo podatke o njihovoj zapošljivosti kao i nastavku obrazovanja na višoj razini. Osvijestili smo svoje prednosti kao i nedostatke te nas je projekt dodatno potaknuo da razmišljamo o rješenjima kojima bismo uklonili nedostatke, a pojačali naše prednosti. Uz dobro planiranje i organizaciju pojedinih faza praćenja te podršku Agencije, postupak praćenja završenih učenika nije bio toliko zahtjevan, a kao rezultat dobili smo zanimljive i vrlo korisne podatke koji nam pomažu u unapređenju kvalitete rada škole. Projekt bi zaista preporučili svim školama jer on daje gotovo rješenje koje samo treba primijeniti u praksi kako bi se dobili podaci na temelju kojih se može razvijati strategija škole. Strategija razvoja naše škole temelji se i na kontaktima i suradnji koju želimo razvijati s našim završenim učenicima.“

Rezultati pilot praćenja predstavljeni su na prvoj nacionalnoj Konferenciji o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju na kojoj je na daljinu sudjelovalo 350 sudionika od kojih je 170 koordinatora samovrjednovanja i/ili kvalitete iz 205 strukovnih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj. Konferencija je održana 18. veljače 2021. u organizaciji Agencije uz predstavljanje inozemnih primjera dobre prakse u osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju, međunarodne kolegijalne procjene te kvalitete nastave na daljinu. Konferencija i pilot praćenje učenika održani su uz potporu Erasmus+ projekta EQAVET NRP uz sufinanciranje sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

 

Datum objave: 16.03.2021