NOVI ERAMUS+ EQAVET NRP PROJEKT ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih uspješno je prijavila treći po redu projekt EQAVET: Nacionalne referentne točke (EQAVET NRP) sufinanciran iz Erasmus+ programa. Projekt je usmjeren na kontinuirano unapređenje osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, u skladu s Preporukom o EQAVET-u.

Projekt je usredotočen na prioritete definirane Radnim programom EQAVET-a za razdoblje 2018. – 2019. i Preporukom Vijeća o praćenju osoba s kvalifikacijom te nacionalnim prioritetima, i to na:

  1. jačanje suradnje među nacionalnim referentnim točkama (NRT-ovima)

U svrhu razmjene znanja i zajedničkog učenja organizirat će se studijski posjeti drugim NRT-ovima kao i dvije aktivnosti suradničkog učenja (PLA-ova) u Hrvatskoj.

Uz to, nastavit će se suradnja daljnjem razvoju europskog peer reviewa (istorazinske prosudbe) uspostavljena u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta s NRT-ovima iz Finske i Slovenije te Estonijom kao novim partnerom.  

Pokreće se i potpuno nova suradnja s NRT-ovima iz Slovenije, Grčke i Finske o praćenju osoba s kvalifikacijom s ciljem zajedničkog učenja i razmjene dobrih praksi.

  1. daljnji razvoj nacionalnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s posebnim naglaskom na praćenje osoba s kvalifikacijom

Agencija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje nastavit će s razvojem modela za praćenje učenika nakon završetka školovanja osmišljenim i pilotiranim u sklopu prethodnog EQAVET NRT projekta u suradnji s hrvatskim školama.

  1. produbljivanje osiguravanja kvalitete SOO-a kroz suradnju s dionicima

U sklopu projekta Agencija po prvi puta organizira konferenciju za predstavnike srednjih strukovnih škola o osiguravanju kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju s naglaskom na jačanje kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja te mogućnostima upotrebe EQAVET-ove mreže. Tijekom navedene konferencije, ali i za vrijeme trajanja projekta, predstavnici škola imat će priliku upoznati se s različitim modulima osiguravanja kvalitete i prilagoditi ih vlastitoj upotrebi.

Projektom će se također nastaviti informiranje široke mreže dionika u strukovnom obrazovanju o EQAVET-okviru i procesu uspostave nacionalnih pokazatelja kvalitete te daljnjeg jačanja kapaciteta strukovnih škola u procesu samovrednovanja, prevođenje i objavljivanje relevantnih publikacija vezanih uz osiguravanje kvalitete, kao i diseminacija projektnih rezultata na web-stranicama projekta.

Novost je i newsletter koji ćemo izdavati svakih 6 mjeseci, a na koji se možete pretplatiti upisivanjem email adrese u obrazac koji se nalazi na dnu stranice.  

Projekt je vrijedan 149.986,00 Eura, a provodi se u razdoblju od 1. travnja 2019. godine do 31. ožujka 2021. godine.

Datum objave: 15.05.2019