Objavljeno istraživanje o kolegijalnoj procjeni i radu EQAVET mreže

Objavljeno je istraživanje o kolegijalnoj procjeni u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (Peer Review) autora Giorgia Allulija provedeno u prvoj polovici 2019. u suradnji s Tajništvom EQAVET-a. Istraživanje pruža uvide u koristi kolegijalne procjene za sustav, a obuhvaća, među ostalim, i kolegijalne procjene koje su organizirale referentne točke za Hrvatsku (Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih), Austriju, Finsku i Sloveniju u sklopu prethodnog EQAVET NRP projekta i u kojem su sudjelovale hrvatske strukovne škole i peerovi

 

U nastavku pročitajte sažetak i glavne rezultate istraživanja:  

Sažetak

Pod kolegijalnom procjenom (Peer Review) u obrazovanju i osposobljavanju podrazumijeva se vrednovanje ustanove, aktivnosti ili proizvoda koje provodi jedan ili više peerova (kolega), odnosno ljudi koji obavljaju sličan posao onome koji se procjenjuje.

Kolegijalno se mogu procjenjivati sustavi (dijelovi nacionalnih ili regionalnih politika), ustanove (pružatelji obrazovanja i osposobljavanja poput strukovnih škola, sveučilišta, agencija zaduženih za osiguravanje kvalitete i sl.) i/ili individualni proizvodi (npr. akademski članci).

Kolegijalna procjena može se koristiti kao alternativa formalnom vanjskom vrednovanju.

Analiza predstavljena u ovoj studiji temelji se na dva izvora: uredskom istraživanju definicije i provedbe kolegijalne procjene na razinama sustava i pružatelja, te istraživanju dokumentacije dobivene od EQAVET-ovih nacionalnih referentnih točaka financiranih iz Erasmus+ KA3 programa (EQAVET NRT projekata). 

Glavni rezultati

EQAVET-ove nacionalne referentne točke iz Austrije, Hrvatske, Finske, Italije, Slovenije i Slovačke organizirale su kolegijalne procjene u strukovnim školama između 2017. i 2019. godine. Rezultati tih procjena pokazali su sljedeće:

  • kolegijalna procjena je svrsishodna za unapređenje osiguravanja kvalitete na nivou škole
  • kolegijalna procjena trebala bi se redovito koristiti za jačanje kvalitete obrazovne ponude
  • kolegijalna procjena pružatelja SOO-a prilika je za transnacionalnu suradnju u kojoj peerovi (kolege) dolaze iz različitih zemalja i prilikom koje NRT-i usuglašavaju zajednički pristup procesu procjene
  • EQAVET NRT-i su u sklopu Erasmus+ projekata također organizirali brojne aktivnosti zajedničkog učenja (peer learning activitiy – PLA) i studijska putovanja koja su ocijenjena korisnima za prijenos znanja među peerovima (kolegama).

Istraživanje je dostupno na poveznici.

Datum objave: 12.12.2019