Održan prvi online trening za pripremu sudionika međunarodnih kolegijalnih posjeta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je u sklopu Erasmus+ projekta Podrška nacionalnoj referentnoj točki za europski sustav osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP HR) sudjelovala u online treningu za provedbu međunarodnih kolegijalnih procjena. Međunarodna kolegijalna procjena je aktivnost koja se provodi kao zajednička aktivnost predstavnika nacionalnih referentnih točaka (NRP) iz Estonije, Finske, Slovenije i Hrvatske pod nazivom Further development of transnational peer reviews – collaboration with Slovenia, Finland and Estonia. Cilj je ove aktivnosti kontinuirano provoditi i promovirati međunarodne kolegijalne procjene (peer review) kao instrument za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.

Kako bi se što uspješnije provele međunarodne kolegijalne procjene svi sudionici ove aktivnosti sudjeluju i u dva ciklusa treninga za provedbu kolegijalnih procjena. Prvi ciklus je održan 31. svibnja 2022. godine u online okruženju, u trajanju od 4 sata. Na treningu je sudjelovalo oko 30 sudionika, a osim članova NRP timova sudjelovali su i nastavnici i drugi dionici iz strukovnih škola koje će biti domaćini međunarodnih kolegijalnih procjena: Tartu Art School u Estoniji, Šolski center Rogaška Slatina u Sloveniji, Valkeakoski Vocational College u Finskoj i Zdravstvena škola Split u Hrvatskoj.

Tijekom treninga svi su se sudionici upoznali s osnovnim informacijama o tome što je kolegijalna procjena, kako i zašto se provodi te tko ju provodi. Trening je osmišljen kao radionica i bio je prilika za aktivno sudjelovanje i učenje sudionika koji su, nakon svakog kraćeg tematskog izlaganja voditeljice treninga, podijeljeni u manje radne skupine u kojima se raspravljalo o zadanoj temi, s ciljem razmjene iskustava i ideja te pojašnjavanja same metodologije kolegijalne procjene. Sudionici edukacije su u upitniku za prikupljanje povratnih informacija podijelili svoje pozitivne dojmove o održanoj edukaciji.

Drugi ciklus treninga će se održati 15. rujna 2022. godine, kao nastavak na prethodni, na kojem će se sudionici, kolege sustručnjaci (peers) i škole koje će proći kroz procjenu detaljnije upoznati s procesom i koracima u provedbi kolegijalne procjene. Nakon održanog drugog treninga započet će provedba međunarodnih kolegijalnih procjena u svakoj od zemalja sudionica ove aktivnosti. U Hrvatskoj se planira provedba međunarodne kolegijalne procjene u prvoj polovici 2023. godine.

Datum objave: 26.07.2022