Održana radionica „Suradnička procjena u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju“

U četvrtak 17. veljače 2022. u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održana je pripremna radionica vezana uz suradničku procjenu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Ova aktivnost dio je ERASMUS+ projekta Podrška nacionalnoj referentnoj točki za europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP HR). Na sastanku su uz predstavnike Agencije sudjelovali ravnatelji i koordinatori iz škola u kojima će se odvijati procjena, a to su: Industrijsko-obrtnička škola Slatina, Medicinska škola Bjelovar i Srednja strukovna škola Vinkovci. Cilj ove aktivnosti je testirati kolegijalnu procjenu kao instrument podrške strukovnim školama u provedbi samovrjednovanja te pružiti podršku školama u razvoju internog sustava osiguravanja kvalitete.

Suradničku ili kolegijalna procjenu, dolazi iz engleske sintagme peer review,  je oblik vanjskog vrjednovanja koji se povodi s ciljem pružanja podrške ustanovi za strukovno obrazovanje nad kojom se provodi procjena, a sve s ciljem podizanja kvalitete pojedinih područja rada ustanove. Škole sudionici će nakon posjeta tima kritičkih prijatelja dobiti uvid o tome kako drugi doživljavaju njihovu ustanovu, koje su njihove jakosti, a koje slabosti te gdje postoji mogućnost za napredak, a kako to procjenjuje tim kolega sustručnjaka. Također, posjet kolega sustručnjaka će biti prilika za zajedničko učenje, umrežavanje i suradnju s drugim ustanovama za strukovno obrazovanje.

Datum objave: 18.03.2022