Održana prva transnacionalna kolegijalna procjena (peer review) u strukovnoj školi u Hrvatskoj

Prva transnacionalna kolegijalna procjena (peer review) održana je u srednjoj školi Antuna Matije Reljkovića u Slavonskom brodu od  14. do 16. svibnja 2018. godine. Podsjetimo, riječ je o vanjskom vrednovanju na dobrovoljnoj osnovi koje na poziv škole provode kolege iz sustava strukovnog obrazovanja uviježeno nazvane peerovi. Za razliku od uobičajenih metoda vrednovanja u Hrvatskoj koja obuhvaćaju sva područja kvalitete, kolegijalna procjena provodi se samo na područjima kvalitete koje odabire škola domaćin. Srednja škola Matije Antuna Reljkovića od 15 je europskih područja kvalitete odabrala Planiranje i programiranje pedagoškog rada te Učenje i poučavanje koja odgovaraju našim prioritetnim područjima 1 i 2.  

 Ovu aktivnost kolegijalne procjene organizirala je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u sklopu EQAVET NRP projekta, i to kao međunarodnu aktivnost koja se, osim u Hrvatskoj, održava još u Finskoj, Austriji i Sloveniji.

Za vrijeme trodnevne posjete, nastavnice i stručne suradnice iz Hrvatske i Finske okupljene u transnacionalni stručni tim  (peer tim) vrijedno su radile na prikupljanju informacija o odabranim područjima kvalitete. Uz obavljena 45 intervjua s učenicima, nastavnicima, stručnim suradnicima, članice tima obišle su školu i prateće objekte i pratile nastavu kao promatrači. Temeljem uvida dobivenih za vrijeme posjeta i putem prethodno dostavljenog self-reporta (vrste izvještaja o samovrednovanju posebno pripremljeno za potrebe aktivnosti), članice peer tima pred punim su auditorijem zainteresiranih dionika izložile dobre strane i mogućnosti za unapređenje odabranih područja kvalitete. Završni izvještaj namijenjen unapređenju ciklusa kvalitete dostavljen je školi mjesec dana nakon posjete.

Provedena aktivnost značajna je ne samo zbog toga što je u pitanju prva takva aktivnost u nacionalnom kontekstu već i zbog njenog međunarodnog karaktera zahvaljujući kojem je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih dobila mogućnost unapređivati Peer review proces na europskoj razini, peerovi priliku za učenje i suradnju u međunarodnom okruženju, a  sama škola vrijedan i anoniman uvid u to kako kolege iz sustava vide procese vezane uz upravljanje kvalitetom i mogućnosti za njihovo poboljšanje.

 

Datum objave: 20.05.2018