PLA Prikupljanje i upotreba podataka o učenicima u nizozemskom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, 13. i 14. prosinca 2018.   

13. i 14. prosinca 2018. godine u Haagu i Amersfoortu održana je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA) na temu prikupljanja i upotrebe podataka o učenicima u nizozemskom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, u organizaciji CINOP-a, nizozemske referetne točke za EQAVET. Aktivnost je ciljano osmišljena za predstavnike nacionalnih referentnih točaka za EQAVET iz Hrvatske i Slovenije u svrhu upoznavanja s mogućnostima prikupljanja, obrade i upotrebe podataka na razini sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i strukovnih škola te su na njemu sudjelovale četiri i predstavnice iz Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

PLA je započeo u nizozemskom Ministarstvu obrazovanja, kulture i znanosti u Hagu. Predstavnik Ministarstva održao je prezentaciju o nizozemskom obrazovnom sustavu s naglaskom na SOO i predstavio nacionalni sustav prikupljanja podataka o učenicima, suradnju među dionicima i javne politike vezane uz prikupljanje podataka. Potom su predstavnici udruženja strukovnih škola MBO-Raad predstavili svoju organizaciju i objasnili koje sve tipove podataka prikupljaju, kako ih obrađuju, kakvi sve izvještaji postoje, gdje se nalaze i kako se koriste u stvaranju javnih politika na nacionalnom nivou.

U poslijepodnevnim satima organiziran je posjet srednjoj strukovnoj školi Hoornbeeck u Amersfoortu gdje su predstavnice škole predstavile dodatne aktivnosti vezane uz prikupljanje podataka koje škola provodi paralelno prikupljanjem koje se provodi na nacionalnom nivou. Uz njih se predstavila i predstavnica JOB-a, organizacije koja zastupa učenike, a koja je sudionicama pokazala način na koji JOB prikuplja povratne informacije od učenika o školi, obrazovnim programima koje pohađaju, pravima učenika, uklanjajem prepreka za učenike s teškoćama, sudjelovanjem u odlučivanju i sl.

Drugi dan PLA-a održao se u ROC Mondriaan u Hagu. ROC-ovi su regionalni obrazovni centri nastali spajanjem obrazovnih ustanova, a ROC Mondrian broji preko 20000 učenika na 6 lokacija. Predstavnici škole prezentirali su svoj sustav osiguravanja kvalitete, upotrebu podataka koje dobiju od drugih ustanova poput Ministarstva, MBO-Raada ili JOB-a te svoj komplementarni sustav prikupljanja podataka o učenicima. Uslijedilo je izlaganje predstavnice CINOP-a, nizozemske referentne točke za EQAVET, koja je prikazala na koje načine NRT osigurava podršku školama u osiguravanju kvalitete. Nakon nje, okupljenima se obratio predstavnik Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti koji je predstavio pilot istraživanje praćenja učenika nakon završetka školovanja (alumni projekt) u kojem sudjeluju i ROC Mondriaan i Hoornbeeck college.

Fotografije s PLA-a možete pogledati na poveznici.

Putovanje je financirano iz Erasmus+ EQAVET NRP projekta, aktivnosti suradnje s drugim NRP-ima.

Datum objave: 18.12.2018