PLA Podrška pružateljima strukovnog obrazovanja u identifikaciji područja i provedbi aktivnosti unapređenja u skladu s EQAVET-om

29. i 30. ožujka 2017. godine kao dio EQAVET-ovog Strateškog plana za 2016.-2017. godinu organizirana je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA – peer learning activity) uz suradnju s portugalskom Nacionalnom agencijom za kvalifikacije i strukovno obrazovanje i osposobljavanje (ANQEP) u Lisabonu u Portugalu. PLA je okupio predstavnike pružatelja SOO, vlasti i EU agencija (poput CEDEFOP-a i ETF-a) te ostale s nacionalnom ili regionalnom nadležnosti za politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz 21 različitih zemalja. Neki sudionici predstavljali su Nacionalne referentne točke (NRP – National Reference Point) za osiguravanje kvalitete u zemljama članicama.

PLA je organiziran u dva tematska bloka u kojima se raspravljalo o izazovima podrške pružateljima osposobljavanja kako bi se identificirala područja i implementirale aktivnosti za unapređenje u skladu s EQAVET-om. Prvi tematski blok bio je usredotočen na fazu procjene EQAVET-ovog Ciklusa kvalitete, dok je tema drugog tematskog bloka bila faza provjere te zatvaranje Ciklusa kvalitete. Svaka prezentacija imala je izdvojeno vrijeme za pitanja, a svaki tematski blok završavao je raspravom i razmjenom najboljih praksi.

Studije slučaja iz Portugala, Mađarske, Italije i Finske predstavljene na PLA-u naglašavaju da postoje različiti pristupi osiguravanju kvalitete i podršci pružateljima osposobljavanja. Sve studije slučaja naglasile su da su svi sustavi i pružatelji osposobljavanja preokupljeni zatvaranjem ciklusa kvalitete uvođenjem adekvatnih mehanizama procjene i provjere. S druge strane, ovi mehanizmi su vrlo raznoliki. Bez obzira na raznolikost, sudionici PLA-a slažu se da je važno razmjenjivati najbolje prakse te učiti iz iskustava i izazova kroz koje su prošli drugi.

Rasprave na PLA-u potvrđuju da su pristup i filozofija EQAVET-a kao okvira korisni s obzirom na raznolikosti pružanja SOO u zemljama EU. Sudionici se slažu da mnogi pružatelji SOO već koriste mehanizme procjene i provjere koji su u skladu s EQAVET-om. S druge strane, ovi mehanizmi su raznoliki te je ta raznolikost prednost koja se može iskoristiti identifikacijom i razmjenom najboljih praksi, što je snaga EQAVET mreže.

Zaključno, kako bi se osigurala efektivnost mehanizama procjene i provjere te općenito unapređivanje SOO, pružatelji SOO trebaju podršku. Na sustavnoj razini kroz: relevantnu i fleksibilnu regulaciju osiguravanja kvalitete; razmjenu i objavu podataka; stvaranje platformi za učenje i razmjenu najboljih praksi; te konzistentno alociranje resursa za procjenu i podršku (osposobljavanje, savjetovanje, evaluacijski alati i smjernice, itd.). Na EU razini kroz: podršku na razini politika za povećanje suradnje i razmjenu najboljih praksi između zemalja članica EQAVET-a, kroz razvoj, ažuriranje i dogovor oko zajedničkih okvira za unapređivanje osiguravanja kvalitete i unapređivanje kvalitete, poput modela koje pruža EQAVET; te pružanje opće i financijske podrške (primjerice, kroz Erasmus+ program) za suradnju i razmjenu najboljih praksi.

Detaljni izvještaj o Aktivnosti vršnjačkog učenja na engleskom jeziku može se preuzeti putem iduće poveznice.

Datum objave: 08.05.2017