PLA Povratne informacije u SOO i praćenje učenika nakon završetka školovanja, Zagreb, 5. i 6. prosinca 2017.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je aktivnost vršnjačkog učenja (PLA – peer learning activity) 5. i 6. prosinca 2017. godine u Zagrebu. Aktivnosti je organizirana u sklopu Erasmus+ EQAVET NRP projekta, a tema je bila Povratne informacije u SOO i praćenje učenika nakon završetka srednje škole. PLA je okupio predstavnike nacionalnih referentnih točaka (NRP – National Reference Point) za osiguravanje kvalitete, kao i pružatelje strukovnog obrazovanja te druga tijela nadležna za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja iz sedam zemalja. 


PLA je bio organiziran u tri tematska bloka u kojima se raspravljalo o načinima prikupljanja, selekcije i korištenja podataka o aktivnostima učenika nakon završetka školovanja kao jedno od važnih čimbenika unapređenja kvalitete strukovnog obrazovanja. U prvom tematskom bloku raspravljalo se o podacima koje je potrebno prikupljati na institucionalnoj i na razini pružatelja strukovnog obrazovanja, dok se u drugom bloku raspravljalo o načinima i mehanizmima prikupljanja tih podataka. U posljednjem tematskom bloku raspravljalo se kako iskoristiti prikupljene podatke za unaprjeđenje i osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. 


Studije slučaja iz Slovenije, Rumunjske, Norveške, Irske, Hrvatske i Finske, predstavljene na PLA-u, naglasile su da postoje različiti pristupi prikupljanja i obrade podataka vezane za praćenje učenika nakon završetka srednje škole, od prikupljanja podataka na institucionalnoj razini i detaljno razrađenih mehanizama i statističkih podataka do nesistematiziranog prikupljanja i obrade podataka na razini pružatelja. Bez obzira na raznolikost, sudionici PLA-a zaključili su da je iznimno važno razmjenjivati najbolje prakse te učiti iz iskustva drugih, čemu je uvelike pridonijela ovakva vrsta aktivnosti. Zaključili su da je potrebno povezivanje i usklađivanje prikupljenih podataka na nacionalnoj, odnosno institucionalnoj razini, kao i razvijanje metoda prikupljanja novih podataka te kvalitetna analiza svih relevantnih podataka.

Fotografije o održanom PLA-u kao i održane prezentacije možete pronaći na ovoj poveznici

Datum objave: 12.12.2017