PLA Prepoznavanje potreba za obrazovanjem i osposobljavanjem s perspektive tržišta rada, Stockholm, 17.-18.09.2018.

17. i 18. rujna 2018. godine u Stockholmu je organizirana aktivnost vršnjačkog učenja (PLA – peer learning activity). Dvodnevnu aktivnost organizirali su švedski EQAVET NRP zajedno sa švedskom nacionalnom agencijom za obrazovanje Skolverket, a krovna tema aktivnosti bila je Prepoznavanje potreba za obrazovanjem i osposobljavanjem s perspektive tržišta rada kroz dijalog između sustava obrazovanja, dionika i društvenih partnera. PLA je okupio predstavnike 17 zemalja članica Europske unije te su njemu prisustvovale i predstavnice hrvatske Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Uz detaljan uvid u švedski sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, prvog dana aktivnosti vršnjačkog učenja organizirane su prezentacije s aktualnim temama te posjet sastanku švedskog Nacionalnog programskog vijeća za jedan od programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Između ostalog, predstavnici su imali priliku čuti i razmijeniti mišljenja o temi lokalnih programskih vijeća u Švedskoj, ravnopravnosti rodova unutar obrazovnog sustava kao i na radnom mjestu, kvalifikacijskim testovima, ishodima učenja u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te povezivanju obrazovnog sustava s tržištem rada.  

Drugog dana PLA organiziran je posjet švedskoj Agenciji za više strukovno obrazovanje gdje su se sudionici PLA imali priliku upoznati s ovim relativno novim konceptom koji je nastao upravo kao jedan od načina  na koji sustav obrazovanja odgovara na potrebe tržišta rada s obzirom da inicijativa za pokretanjem programa u ovom konceptu dolazi upravo od poslodavaca. Nakon prezentacije i zanimljive diskusije članovi PLA posjetili su zrakoplovnu školu u gradu Västerås kao primjer dobre prakse koncepta višeg strukovnog obrazovanja gdje su imali priliku iz prve ruke čuti o funkcioniranju takvog oblika programa.

 

PLA Stockholm

Datum objave: 21.09.2018