Agencija uspješno prijavila još jedan ciklus EQAVET NRP projekta!

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je ponovno odabrana kao nacionalna referentna točka za strukovno obrazovanje u okviru projekta EQAVET NRP. Projekt traje ukupno tri godine, a započinje 1. rujnom 2023. godine, a završava 31. kolovoza 2026. godine. Ukupno su dodijeljena sredstva u iznosu od 352.191,00€ od čega se 299.363,00 pokriva iz Erasmus+ fondova.

Projekt se provodi u skladu sa Nacionalnim razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, Preporukom Vijeća od 24. studenoga 2020. o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost i ostalim relevantnim nacionalnim i EU dokumentima.

Projektom se želi dalje unaprijediti sustav osiguravanja kvalitete u Republici Hrvatskoj prema zajedničkom EQAVET radnom okviru dostupnom u Preporuci te počiva na EQAVET ciklusu osiguravanja kvalitete. Svaka nacionalna referentna točka obvezana je projektom utjecati na razvoj na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i razinu nacionalnog sustava zaduženog za razvoj strukovnog obrazovanja. Projekt EQAVET NRP HR 2023. – 2026. kojeg provodi Agencija sastoji se od tri vrste projektnih aktivnosti: aktivnosti na nacionalnoj razini, aktivnosti na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i diseminacijske aktivnosti. Planirane su aktivnosti izrade nacionalnog izvještaja o osiguravanju kvalitete te provedba kolegijalne procjene na razini nacionalnih referentnih točaka EU uključenih u trenutni ciklus. Na razini pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Agencija je planirala aktivnosti kojima se razvijaju postojeće metodologije i alati za osiguravanje kvalitete u SOO-u. To uključuje kolegijalne procjene na transnacionalnoj i nacionalnoj razini, praćenje učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, kolegijalno opažanje nastave te osiguravanje unutarnjeg sustava kvalitete. Svaka od navedenih aktivnosti provest će se u suradnji sa strukovnim školama kako bismo dobili povratne informacije o smjeru razvoja iz prve ruke. Diseminacijskim i komunikacijskim aktivnostima Agencija će sa ciljanim skupinama te svima zainteresiranima podijeliti ključne informacije o osiguravanju kvalitete u RH te o projektnim ishodima.

Sve novosti i objave pratite dalje na mrežnim stranicama projekta www.qavet.hr, a za sve upite dostupna je email adresa qavet@asoo.hr.

 

Datum objave: 09.10.2023