Slovačka delegacija u posjetu Agenciji i strukovnim školama 8.-9. veljače 2023.

Agencija je uz suradnju s tri strukovne škole u Zagrebu ugostila delegaciju iz Slovačke. Delegaciju su činili predstavnici Slovačkog državnog instituta za strukovno obrazovanje (Štátny inštitút odborného vzdelávania), predstavnik ministarstva obrazovanja te ravnateljica slovačke strukovne škole.

Slovačka delegacija je bila zainteresirana za temu praćenja učenika nakon strukovnog obrazovanja, a što Agencija provodi u Hrvatskoj kroz projekt EQAVET NRP HR. Prvog dana posjeta, 8. veljače, delegacija je posjetila Agenciju u Garićgradskoj ulici 18, u dvorani na petom katu. Slovačkoj delegaciji predstavljen je rad Agencije u obrazovnom sustavu te u projektu EQAVET NRP u ciklusu 2021.-2023. Poseban naglasak stavljen je na temu praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja, a koja je razvijana kroz nekoliko ciklusa EQAVET projekta. Delegaciji je predstavljen dosadašnji rad, metodologija i praktična iskustva u provedbi aktivnosti vezanih uz praćenje učenika.

Kako bi se osiguralo kvalitetno predstavljanje teme Agencija je organizirala posjet u tri strukovne škole u Zagrebu koje su uključene u aktivnost praćenja učenika kroz projekt EQAVET NRP HR. Prvog dana delegacija je posjetila Školu za medicinske sestre Vrapće, a 9. veljače Obrtničku školu za osobne usluge i Strojarsko tehničku školu Faust Vrančić. Sve tri škole su srdačno ugostile delegaciju iz Slovačke te predstavile rad svojih škola. U fokusu je stavljeno predstavljanje praktičnih procedura i rješenja svake škole prilikom provedbe aktivnosti praćenja učenika.

Sa slovačkom delegacijom razmijenjeni su darovi i kontakti s pozivom za posjet u Slovačku i buduću suradnju kroz projektne aktivnosti.

Datum objave: 14.02.2023