Zajednička aktivnost o mehanizmima praćenja učenika nakon završetka školovanja

Nacionalna referentna točka za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP) u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjelovala je u zajedničkoj aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja koja se provodila u okviru EQAVET NRP projekta od 2019. do 2021. godine, u suradnji s nacionalnim referentnim točkama iz Finske, Grčke i Slovenije.

Praćenje učenika nakon završetka školovanja na nacionalnoj je razini usklađeno s politikama i smjernicama razvoja sustava strukovnog obrazovanja i uspostavom mehanizma praćenja učenika u skladu s Programom razvoja strukovnog obrazovanja 2016.-2020. Cilj ove aktivnosti je bio razviti i pilotirati mehanizam praćenja učenika nakon završetka školovanja na uzorku škola iz različitih strukovnih sektora te pružiti podršku strukovnim školama u provedbi aktivnosti od planiranja, provedbe te analize podataka prikupljenih anketiranjem i njihovog korištenja za daljnje unapređenje rada škola. U drugi ciklus praćenja učenika nakon završetka školovanja u Hrvatskoj je uključen veći broj strukovnih škola: uz tri škole koje su sudjelovale u prvom ciklusu, u provedbu su se uključile četiri nove škole.

U okviru zajedničke aktivnosti o mehanizmima praćenja učenika nakon završetka školovanja, predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih su sudjelovali na sastancima  predstavnika nacionalnih referentnih točaka iz Grčke, Finske i Slovenije kako bi razmijenili informacije i iskustva u uspostavi mehanizama praćenja učenika nakon završetka školovanja te dobru praksu primijenili u hrvatskom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Svaka zemlja u provedbi aktivnosti je bila domaćin jednog događanja u Zagrebu i Ljubljani te virtualno u Helsinkiju i Ateni. Sastanci su bili prilika za upoznavanje sustava osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju u drugim zemljama, s posebnim naglaskom na mehanizam praćenja učenika. Također, na sastancima su se razmijenili primjeri dobre prakse i iskustva u primijeni mehanizma praćenja.

Nekoliko je važnih naučenih lekcija o kojima treba promišljati prilikom daljnjeg razvoja mehanizma praćenja učenika i njegove primjene na nacionalnoj razini. Potrebno je planirati povezivanje i usklađivanje prikupljenih podataka na nacionalnoj, odnosno institucionalnoj razini, kao i razvijati metode prikupljanja različitih i novih podataka te kvalitetne analize svih relevantnih podataka. Također, potrebno je sustavno unapređivati kompetencije za provedbu mehanizma praćenja, odnosno tumačenje dobivenih podataka i njihovo korištenje za unapređenje na razini pojedine ustanove te pružati podršku na razini sustava. Za održivost sustava praćenja potrebno je usustaviti prikupljanje podataka iz različitih izvora. Također, za potpunu učinkovitost mehanizma praćenja, poželjno je provoditi praćenje učenika na razini škole i sustava, osigurati mogućnost korištenja dobivenih podataka školama, sustavu i dionicima, na prikladne načine.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je tijekom provedbe ove aktivnosti ojačala svoje kapacitete u suradnji s drugim nacionalnim referentnim točkama EQAVET mreže te razmijenila iskustva u osiguravanju kvalitete u europskom kontekstu. Strukovne su škole dobile priliku testirati mehanizam praćenja, dati povratnu informaciju o njegovoj primjenjivosti te potrebama za daljnje unapređenje te naučiti više o dobroj praksi u praćenju učenika nakon završetka školovanja iz drugih zemalja.

Praćenje učenika nakon završetka školovanja dio je zajedničke aktivnosti Finske, Grčke, Slovenije i Hrvatske koja se provodila u okviru projekta EQAVET NRP sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+-a za razdoblje 2019-2021.

Datum objave: 31.03.2021