Objavljen priručnik Potpora unutarnjem upravljanju kvalitetom i kulturi kvalitete

Priručnik naslovnica

Poštovani ravnatelji, koordinatori kvalitete i samovrjednovanja, članovi Povjerenstava za kvalitetu,

Poštovani čitatelji,

raduje nas što vam možemo predstaviti „Priručnik za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja: potpora unutarnjem upravljanju kvalitetom i kulturi kvalitete“. Priručnik je u suradnji s brojnim stručnjacima izradio CEDEFOP (Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja), a Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ga je prevela i prilagodila hrvatskom obrazovnom kontekstu. Izrada Priručnika na hrvatskom jeziku sufinancirana je sredstvima programa Europske unije Erasmus+, u okviru projekta EQAVET: nacionalne referentne točke.

Priručnik je namijenjen svima onima zainteresiranima za kvalitetu u obrazovanju, razvoj kulture kvalitete i upravljanje kvalitetom, kao i onima uključenima u provedbu procesa samovrjednovanja strukovnih škola.

Priručnik je podijeljen na poglavlja u kojima su predstavljene ključne teme u području upravljanja kvalitetom (europski kontekst; upravljanje kvalitetom i kultura kvalitete; primjena ciklusa kvalitete; utjecaj vanjskih i unutarnjih elemenata poput upravljanja, informacija i komunikacije, suradnje s dionicima i umrežavanja na kvalitetu; put ka stvaranju kulture kvalitete te samovrednovanje kao njegova početna točka). Priručnik sadrži primjere i savjete iz prakse i u tom smislu može poslužiti i kao praktični vodič u uspostavi internog sustava upravljanja kvalitetom i provedbi procesa samovrjednovanja.

Osobitu vrijednost Priručnika vidimo u njegovoj utemeljenosti na stvarnim iskustvima ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u uspostavi unutarnjih sustava upravljanja kvalitetom te u razvoju kulture kvalitete.

Imajući u vidu činjenicu da strukovne škole u Republici Hrvatskoj provode proces samovrjednovanja te su u prethodnim godinama stekle vlastita iskustva u njegovoj provedbi, ovaj Priručnik može poslužiti za razumijevanje osnovnih pojmova i načela, kako onima koji se prvi puta susreću s upravljanjem kvalitetom, tako i onima koji posjeduju određena iskustva i žele uspoređivati postojeće prakse te unaprjeđivati svoje interne procese.

Pripremom ovog Priručnika namjera nam je bila omogućiti ga dostupnim svima onima koju promišljaju o kvaliteti svog rada i unapređenju školske prakse te ponuditi dodatnu literaturu za jačanje kapaciteta, pojedinaca i ustanova za provedbu procesa koji doprinose razvoju kulture kvalitete i kontinuiranom unapređivanju.

Nadamo da ćete prepoznati vrijednost ove publikacije te da će Priručnik za pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja naći mjesto u vašoj školskoj knjižnici te da ćete ga koristiti i u procesu samovrjednovanja.  

Priručnik je dostupan u elektronskom i u tiskanom izdanju. Molimo vas da nam se obratite ako ste zainteresirani za tiskanu verziju.

 

 

Datum objave: 01.10.2020