Održana radionica o praćenju učenika nakon završetka školovanja

U okviru projekta EQAVET NRP jedna aktivnost odnosi se na razvoj osnovnih smjernica za praćenje učenika strukovnih škola nakon završetka školovanja s ciljem dobivanja povratnih informacija o obrazovanim programima kao i budućem uspjehu učenika pri zapošljavanju ili nastavku školovanja. Ovom aktivnošću doprinosi se usklađivanju sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s potrebama tržišta rada, a školama služi kao iscrpan izvor povratnih informacija o programima koji se u njihovim školama provode.

U sklopu spomenute aktivnosti, Agencija je u suradnji s vanjskim stručnjakom mr.sc. Dubravkom Bacaljom, organizirala dvodnevnu radionicu. Radionica, održana 29. i 30. svibnja 2018. godine u Strojarskoj tehničkoj škola Fausta Vrančića u Zagrebu, okupila je predstavnike 12 sektora. Tijekom dvodnevnog skupa predstavljen je prijedlog praćenja učenika po završetku školovanja usklađen s načelima EQAVET-a, različiti načini praćenja učenika na razini škole i sustava, mogućnosti korištenja dobivenih podataka o praćenju učenika od strane škola, sustava ili dionika, a kroz radionicu su pojašnjene i smjernice za implementiranje samog sustava praćenja. 

Izrađeni prijedlog praćenja učenika bit će pilotiran u strukovnoj školi Vice Vlatkovića iz Zadra i Strojarskoj tehničkoj školi Fausta Vrančića iz Zagreba, a kroz aktivnost će se pratiti učenici koji su svoje školovanje završili u školskoj godini 2016./2017. Nakon završenog procesa praćenja škola će zajedno sa stručnjakom izraditi izvješće o provedenom, broju obuhvaćenih učenika te povratnim informacijama od strane učenika i nastavnika. Dobiveni se rezultati planiraju koristiti za daljnje nacionalne rasprave, ali i kao podloga za daljnje projekte. 

 

Održanu prezentaciju s radionice možete pogledati i preuzeti na poveznici.

 

 

Datum objave: 04.06.2018