Regionalna radionica jačanja kapaciteta EQAVET mreže

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih održala je radionicu razmjene iskustva i jačanja kapaciteta nacionalnih referentnih točaka EQAVET mreže 21.-22. prosinca 2020. za 15 predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja – Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih te Agencije za kvalifikacije.

U svrhu podrške uspostavi nacionalne referentne točke EQAVET mreže u Republici Srbiji, predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih predstavili su ulogu, alate i mehanizme EQAVET-a na europskoj razini, zadaće i aktivnosti nacionalne referentne točke EQAVET-a u Hrvatskoj te novi okvir europskih politika za EQAVET mrežu. U okviru projekta EQAVET NRP, ASOO je posebno predstavila aktivnosti međunarodne kolegijalne procjene (transnational peer reviews) i praćenja učenika nakon završenog strukovnog obrazovanja. Nakon izlaganja uslijedila je razmjena iskustava inicijativa u strukovnom obrazovanju u dvije zemlje te primjeri dobre prakse za nacionalne referentne točke EQAVET-a.

Datum objave: 22.12.2020