Škole i Agencija u aktivnosti „Praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja“

U novom ciklusu Erasmus+ projekta EQAVET NRP HR provodi se novi ciklus praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja. Pilotiranje ove projektne aktivnosti započeto je s tri škole 2019. godine, a 2024. godine uključeno je 35 strukovnih škola iz cijele Hrvatske. Kroz navedeno razdoblje razrađena je detaljna metodologija provedbe aktivnosti „Praćenja učenika nakon završetka strukovnog obrazovanja“. Dodanu vrijednost trenutnog ciklusa osim većeg broja sudionika čini testiranje informacijskog sustava GRATIS (Graduate tracking information system) namijenjenog za efikasniju provedbu aktivnosti.

U organizaciji Agencije sve škole sudionice sudjelovale su na pripremnim online sastancima u travnju i svibnju na kojima je prezentiran cilj aktivnosti, način provedbe te neke od mogućih dobrobiti sudjelovanja u aktivnosti. Koristeći se navedenim informacijskim sustavom škole su uspješno provele prvi dio aktivnosti čime su zajedno uključile preko 3000 svojih učenika u ispunjavanje ankete privole, a time i  sudjelovanjem u glavnom dijelu aktivnosti koju čini anketa praćenja. Anketu praćenja ispunjavat će bivši učenici nakon godinu i pol dana od završetka svog obrazovanja čime će svojim školama pružiti vrijedne povratne informacije o kvaliteti pruženog obrazovanja.

Na evaluacijskom online sastanku škole su iskazale zadovoljstvo sudjelovanjem, podijelile su međusobno vlastita iskustva u dosadašnjoj provedbi te su izneseni konstruktivni prijedlozi i povratne informacije koje će biti iskorištene za daljnje poboljšanje i usavršavanje određenih dijelova aktivnosti.

Više o projektnoj aktivnosti možete pronaći u priručniku na web stranicama projekta (www.QAVET.hr), a također smo dostupni za sva pitanja ili za iskaz interesa za sudjelovanjem u aktivnosti na email qavet@asoo.hr

Datum objave: 08.07.2024