Stručni skupovi o samovrjednovanju strukovnih škola

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je u sklopu svojih redoviti aktivnosti i uz potporu Erasmus + projekta „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ za 2017.-2019. godinu  održala 8 regionalna stručna skupa za nastavnike i ravnatelje strukovnih škola koje provode proces samovrjednovanja, a sa svrhom pružanja potpore strukovnim školama i Povjerenstvima za kvalitetu u provedbi procesa  samovrjednovanja.

Ovime se nastavio novi ciklus stručnih usavršavanja i kontinuirane podrške strukovnim školama u provedbi procesa samovrjednovanja, a kako bi se svim strukovnim školama omogućilo sudjelovanje.

Stručni skupovi su održani od svibnja do srpnja 2017. godine u Zagrebu (25.5., 12.6., 7.7.), Osijeku (30.5.),  Zadru (1.6.), Rijeci (5.6.), Slavonskom Brodu (8.6.) i Splitu (28.6.). Stručni skupovi su bili namijenjeni članovima Povjerenstava za kvalitetu, a s ciljem podupiranja strukovnih škola u procesu osiguravanja kvalitete i provedbi procesa samovrjednovanja. Na stručnim su skupovima sudjelovali ravnatelji strukovnih škola, članovi školskih povjerenstava za kvalitetu, koordinatori za kvalitetu i samovrjednovanje.  Na stručnim je skupovima sudjelovalo oko 250 sudionika, a uključeno je oko 140 strukovnih škola.

Kao Nacionalna referentna točka Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je prijavila i dobila novi Erasmus + projekt „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ u 2017.-2019. godini, kojemu je, nastavljajući se na ranije završeni Erasmus + projekt,  osnovni cilj kontinuirano unaprjeđenje sustava osiguravanja kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj razini, a u sklopu kojeg su organizirani i stručni skupovi za strukovne škole od svibnja do srpnja 2017. godine.

I u sklopu ovog ciklusa stručnih skupova, na radionicama o samovrjednovanju,  strukovnim školama  su predstavljene teme vezane za uspostavljanje kulture kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i njezino osiguravanja.  Sudionicima je predstavljen Europski referentni okvir za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET okvir), EQAVET preporuka, EQAVET kriteriji i pokazatelji kvalitete i preporučene aktivnosti koje provede  pružatelji strukovnog obrazovanja kada uspostavljaju  osiguravanje kvalitete.

Rezultati analize Hrvatskog modela osiguravanja kvalitete i procesa samovrjednovanja kojeg provode strukovne škole, koja je proveden u sklopu Erasmus + projekta „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ u 2016.-2017. godini,  također su predstavljeni sudionicima stručnog skupa.  U ovom su dijelu radionice sudionici stručnog skupa  iznijeli svoja iskustva u provedbi procesa samovrednovanja i korištenja Priručnika za samovrjednovanje i mrežnog alata e-Kvaliteta. Posebno vrijednim bilo je podijeliti i usporediti pojedinačna iskustva u provedbi procesa samovrednovanja u strukovnim školama, tako su vrlo vrijedna bila iskustva koja su predstavili sudionici iz Škole za medicinske sestre Vrapče, Obrtničke škole Požega, Zdravstvene škole Split, Tehničke škole Čakovec, Srednje škole Matije Antuna Reljkovića Slavonski Brod, Pomorske škole Bakar, Ekonomske i trgovačke škole Dubrovnik i Strojarske i prometne škole Varaždin. Radionice su od strane sudionika ocijenjene vrlo uspješnima, posebno dio koji se odnosio na predstavljanje  primjera dobre prakse i razmjenu iskustva. Skupovi su također bili i prilika da se raspravi o prednostima kao i o preporukama  za unapređenje  nacionalnog  okvira osiguravanja kvalitete i samovrednovanja kao alata za osiguravanje kvalitete u sustavu strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj te o ulozi Agencije u pružanju potpore školama u provedbi tog procesa.

Sudionicima stručnih skupova su podijeljeni poster Ciklus kvalitete i brošure Osiguravanje kvalitete učenja temeljnog na radu i Izrada pristupa za osiguravanje kvalitete u skladu s EQAVET-ovim okvirom koji su, kao publikacije razvijeni (prevedeni i prilagođeni i tiskani) u sklopu Erasmus + projekta „Potpora nacionalnim referentnim točkama za Europsko osiguravanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (EQAVET NRP)“ iz 2016.-2017. godine koji škole mogu koristiti u daljnjem razvoju procesa samovrjednovanja i internog osiguravanja kvalitete rada škole.  

Ovime je završen ciklus od 12 regionalnih stručnih skupova o samovrjednovanju strukovnih škola organiziranih s ciljem pružanja potpore školama u provedbi procesa samovrjendovanja i osiguravanja kvalitete.

Datum objave: 17.07.2017