Objavljena studija „Mapiranje mjera praćenja učenika SOO po završetku školovanja u državama članicama Europske unije“

Završni izvještaj studije Europske komisije „Mapiranje mjera praćenja učenika SOO po završetku školovanja u državama članicama Europske unije“ objavljen je 16. ožujka 2018. na stranicama Glavne uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost. Studija uključuje mapiranje i opis mjera praćenja na razini Europske unije i pojedinih zemalja članica te razvoj scenarija za mjere na razini EU u području SOO. Sažetak studije nalazi se u nastavku. 

 

Sistematski pregled i obnova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (SOO) presudni su za osiguranje kontinuirane kvalitete i relevantnosti na tržištu rada.

Bolje razumijevanje radne uspješnosti učenika koji su završili srednje strukovno obrazovanje, uz predviđanje ponude i potražnje za vještinama, jedan je jedan je od ključnih izvora za vrednovanje i poboljšanje kvalitete i relevantnosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tržištu rada.

Mjere praćenja učenika po završetku školovanja mogu dionicima pružiti te informacije. Istraživanje mjera koje se trenutno koriste u državama članicama EU pokazuje da neke zemlje nemaju mjere praćenja, a neke imaju, ali ih ne provode redovito. Također, u mnogim se mjerama koriste administrativni podaci ili podaci dobiveni anketnim istraživanjima. Anketna istraživanja često se oslanaju na prigodne uzorke ili premale uzorke koji ograničavaju njihovu upotrebu. Postoje dobri primjeri mjerenja ishoda obrazovanja i zapošljavanja koji kombiniraju podatke i dugotrajno praćenje kohorti skupina učenika koji su završili SOO. Europska komisija može pružiti podršku ili poticaj stvaranju ili daljnjem razvoju kvalitetnih mjera na nacionalnoj ili regionalnoj razini, ili na razini pružatelja obrazovanja. 

Studija ima četiri specifična cilja:

Cilj 1: Mapiranje mjera za praćenje učenika SOO po završetku školovanja na sistemskoj razini uz primjere na razini pružatelja usluga;
Cilj 2: Analiza mjera za praćenje učenika SOO po završetku školovanja i razvoj njihove tipologije;
Cilj 3: Utvrđivanje prednosti i slabosti navedenih mjera i definiranje preporuka za poboljšanje na razini država članica EU i razini same Unije;
Cilj 4: Pregled mogućnosti za aktivnosti Europske unije za poboljšanje sustava prikupljanja podataka na ovom području, kako na nacionalnoj, tako i na EU razini.

 

Studiju na engleskom jeziku možete preuzeti na poveznici.

Datum objave: 05.04.2018