Studijski posjet BIC-u Ljubljana u sklopu aktivnosti praćenja učenika nakon završetka školovanja  

Predstavnici škola uključenih u pilot projekt praćenja učenika nakon završetka školovanja u sklopu EQAVET NRP projekta zajedno s predstavnicima Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih 15. i 16. listopada 2018. godine posjetili su Biotehniški izobraževalni center (BIC) Ljubljana u Sloveniji.

Svrha posjeta bila je upoznavanje sa sustavom osiguravanja kvalitete s naglaskom na praćenje učenika nakon završetka školovanja. BIC Ljubljana provodi programe srednjoškolskog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih iz područja biotehnologije, prehrane, veterine, ugostiteljstva i turizma. Prve korake u području osiguravanja kvalitete ustanova započinje 2001. godine, a prve aktivnosti vezane uz praćenje učenika nakon školovanja ustanova datiraju još u 2006. godinu. 

Kako bi se što bolje razumjelo osiguravanje kvalitete u BIC-u, sudionici putovanja prvog su se dana upoznali s nacionalnim kontekstom. Saša Grašič iz Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI) predstavila je nacionalni okvir sustava osiguravanja kvalitete u Sloveniji dok je Jasmina Orešnik Cunja iz Andragoškog centra Slovenije (SIAE) predstavila osiguravanje kvalitete za obrazovanje odraslih u Sloveniji.

Domaćini iz BIC-a, ravnateljica Jasna Kržin Stepišnik i projektni koordinator Boštjan Ozimek predstavili su školu i aktivnosti škole, svoj sustav osiguravanja kvalitete i sam sustav praćenja učenika nakon školovanja s naglaskom na koristi koje škola ima od praćenja. U ugodnom razgovoru sudionici su imali prilike razmijeniti iskustva te čuti o koristima praćenja i osiguravanja kvalitete iz prve ruke. Uz detalje vezane uz provedbu, posebno je zanimljivo bilo čuti zaključke izvedene iz višegodišnjeg prikupljanja podataka i korake koje je škola poduzela u smjeru unapređenja sustava. 

U sklopu posjeta, sudionici su također obišli centar kulinarstva i turizma KULT316 i školu za prehranu i višu strukovnu školu gdje su se imali prilike upoznati s organizacijom rada i nastave. 

Održane prezentacije i fotografije sa studijskog putovanja možete naći na poveznici.

 

Datum objave: 19.10.2018