Studijski posjet Bonnu na temu izvještavanja o SOO-u u Njemačkoj

Predstavnici hrvatske i slovenske nacionalne referentne točke za EQAVET sudjelovali su 4. i 5. rujna 2019. u ciljanom studijskom posjetu BiBBu-u (Saveznom institutu za SOO) i DIE-u (Njemačkom institutu za obrazovanje odraslih) u njemačkom gradu Bonnu. Studijski posjet u svrhu upoznavanja s evaluacijom, izvještavanjem i modernizacijom sustava osiguravanja kvalitete u njemačkom sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja organizirali su kolege iz DEQA-VET-a, njemačke referentne točke za EQAVET koja djeluje u okviru BiBB-a (Saveznog instituta za SOO). Naglasak programa bio je na izvještavanju o strukovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, i to kroz izvještaje resornog ministarstva o obrazovanju i o strukovnom obrazovanju te kroz BiBB-ov statistički izvještaj.

Sudionici su se upoznali s djelovanjem BiBB-a, i to kroz njegovu četverodijelnu strukturu i zadatke: istraživanje i praćenje SOO-a, struktura i regulacije, međunarodna suradnja te inicijative za SOO.

Sudionicima je ukratko predstavljen njemački sustav dualnog obrazovanja u kojem učenici 70% vremena provode u tvrtkama koje im organiziraju praktični dio, a 30% u školi. Prezentiran je i njemački model osiguravanja kvalitete za SOO. Uz uobičajene nivoe osiguravanja kvalitete poput onog EQAVET-ovog koji se sastoje od pružatelja SOO-a (u njemačkom dualnom sustavu to su poslodavci) i sustava, njemački model ima i treći, posrednički nivo koji obuhvaća kontrolu i praćenje osiguravanja kvalitete, dok sustav obuhvaća pružanje podrške, praćenje, zakonodavne okvire, preporuke i sl. 

Predstavnici jedinice za ponudu i potražnju za strukovnim osposobljavanjem predstavili su Godišnji izvještaj o strukovnom obrazovanju Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanja. Posebno je predstavljen obuhvat i tempo rada na BiBB-ovom Statističkom izvještaju koji je od 2009. godine izdvojen iz Godišnjeg izvještaja. Izvještaji se izrađuju na temelju pokazatelja propisanim Zakonom o strukovnom obrazovanju. Izrada izvještaja traje punih godinu dana i uključuje suradnju s više od 400 ustanova i više od 80 različitih komora. Izvještaji se usklađuju se s raznim izvještajima i raspravljaju sa svim dionicima kako bi se osigurao najviši nivo transparentnosti i prihvaćanja. 

 Uz detaljno predstavljanje izvještavanja, sudionici su se imali prilike upoznati i s radom drugih jedinica u BiBB-u pa su tako prisustvovali prezentacijama istraživačkog podatkovnog centra, projekata međunarodne suradnje, istraživanja usporedbe sustava SOO-a u različitim zemljama, analize zanimanja kao poticaja za budući razvoj, kao i GOVET-a, njemačkog ureda za međunarodnu suradnju u SOO-u osnovanog kako bi služio kao referentna točka za sva pitanja vezana uz dualno obrazovanje u Njemačkoj 

Drugog dana sudionici su posjetili DIE gdje su se upoznali sa sustavom obrazovanja odraslih u Njemačkoj i zadaćama instituta. Sudionici su se upoznali s Nacionalnim izvještajem o obrazovanju koji se zbog svoje kompleksnosti i obima izrađuje svake dvije godine. Predstavljen je institucionalni okvir izvještaja, procedure, sadržaj i upotreba, a posebna pozornost posvećena je anketi o obrazovanju odraslih i statistikama pružatelja.

Putovanje je sufinancirano sredstvima programa Europske unije Erasmus+, u okviru aktivnosti suradnje s drugim NRP-ima Erasmus+ EQAVET NRP projekta.

 

Naslovna fotografija: BiBB.

Datum objave: 10.09.2019