Sustavi praćenja učenika nakon završetka školovanja - studijski posjet Grčkoj

U okviru zajedničke aktivnosti o sustavima praćenja učenika nakon završetka školovanja koja se provodi u sklopu EQAVET NRP projekta, predstavnici Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih te predstavnici strukovnih škola iz Hrvatske sudjelovali su u studijskom posjetu koji je organizirao EOPPEP, nacionalna agencija za certificiranje kvalifikacija i usmjeravanje u strukovnom obrazovanju i nacionalna referentna točka (NRP) za EQAVET u Grčkoj. Studijski posjet je organiziran u virtualnom okruženju, 30. ožujka 2021. godine. Uz predstavnike NRP-a zemalja partnera u zajedničkoj aktivnosti,  iz Hrvatske su sudjelovali predstavnici šest strukovnih škola, koordinatori kvalitete i samovrjednovanja.

Studijski posjet je organiziran pod okriljem međunarodne konferencije pod nazivom „Praćenje učenika na tržištu rada nakon završetka strukovnog obrazovanja - Nalazi i zaključci studije praćenja učenika nakon završetka redovitog strukovnog obrazovanja“. U uvodnom dijelu događanja predstavnica EK-a i Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, gđa Szebeni je govorila o novostima u politikama vezanim uz strukovno obrazovanje i praćenje učenika na razini EU-a.

Organizatori događanja iz EOPPEP-a, gđa Lytrivi i gosp. Galaros su govorili o vještinama potrebnim u dinamičnim sustavima obrazovanja i zapošljavanja te aktivnostima EQAVET NRP projekta u provedbi EOPPEP-a.  Na Konferenciji se govorilo i o mehanizmima za istraživanje tržišta rada i prelaska iz obrazovanja na posao. Predstavljeni su ključni rezultati sveobuhvatne analize i istraživanja o praćenju učenika nakon školovanja koje je provedeno od 2020. do 2021. godine za koje su sudionici pokazali velik interes. Govorilo se i o ulozi ishoda učenja u kurikulumima u redovitom strukovnom obrazovanju i kako ishodno orijentirani kurikulumi osiguravaju kvalitetu strukovnog obrazovanja. Također, osim predstavnika nacionalnih tijela u području strukovnog obrazovanja u Grčkoj, o praćenju učenika nakon završetka školovanja su ujedno govorili predstavnici strukovnih škola koji su iznijeli svoja iskustva u primjeni mehanizma praćenja učenika.

Konferencija je također bila prilika za razmjenu iskustava i primjera dobre prakse zemalja partnera u zajedničkoj aktivnosti. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, kao nacionalna referentna točka za EQAVET u Hrvatskoj, predstavila je mehanizam praćenja učenika nakon završetka školovanja koji se u pilot fazi provodi u nekoliko strukovnih škola, a NRP iz Slovenije predstavio je razvoj pristupa za praćenje učenika nakon završetka školovanja na razini ustanova za strukovno obrazovanje. Također, na konferenciji je sudjelovao predstavnik tajništva EQAVET-a, gosp. Zaidi koji je govorio o trendovima i o tome što je do sada učinjeno u području praćenja učenika na razini EU-a.

Studijski posjet o sustavima praćenja učenika nakon završetka školovanja dio je zajedničke aktivnosti Finske, Grčke, Slovenije i Hrvatske koja se provodi u okviru projekta EQAVET NRP sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+-a.

Datum objave: 31.03.2021