Sustavi praćenja učenika nakon završetka školovanja – studijski posjet Zagrebu

U sklopu zajedničke aktivnosti o sustavima praćenja učenika nakon završetka školovanja u okviru EQAVET NRP projekta, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizirala je studijski posjet Zagrebu za partnere iz NRT-ova Finske, Grčke i Slovenije.

Prvog dana, 22. listopada u prostorijama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, predstavnici Agencije predstavili su sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Hrvatskoj i ulogu Agencije u sustavu. Predstavljen je i sustav osiguravanja kvalitete s naglaskom na samovrednovanje, a posebno su predstavljeni rad, metodologija i rezultati pilot-projekta praćenja učenika nakon završetka školovanja provedenog u okviru prethodnog i sadašnjeg EQAVET NRP projekta.

Predstavnici Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) prezentirali su sudjelovanje učenika strukovnog obrazovanja u ispitima državne mature i analizu vertikalne prohodnosti. Predstavnica Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) prikazala je upis i sudjelovanje učenika koji su prethodno završili srednje strukovno obrazovanje u visokom obrazovanju te dodatno predstavila AZVO-ovo istraživanje o zapošljivosti diplomanata u kojem smo pisali ovdje. Vanjski suradnik ASOO-a za aktivnost praćenja učenika nakon završetka školovanja, održao je prezentaciju o zapošljivosti i razvoju karijera završenih polaznika strukovnog obrazovanja temeljenu na rezultatima pilotiranja.

Studijski posjet nastavio se 23. listopada 2019. u prostorijama STŠ Fausta Vrančića. Predstavnici škole predstavili su rad škole na samovrednovanju i praćenju učenika, rezultate praćenja i upotrebu rezultata, kao i dodatne aktivnosti koje škola poduzima kako bi se povezala sa svojim alumnima.

Studijski posjeti o sustavima praćenja učenika nakon završetka školovanja dio su zajedničke aktivnosti Hrvatske, Finske, Grčke i Slovenije koja se provodi u okviru nacionalnih projekata EQAVET NRP sufinanciranih sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Datum objave: 13.11.2019