Održana aktivnost "Istorazinsko vrednovanje" Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (System level Peer Review)

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) je u suradnji s centralnim tijelom Erasmus+ projekta: EQAVET NRP, EQAVET Tajništvom, provela aktivnost System level Peer Review (Istorazinsko vrednovanje). Aktivnost System level Peer Review provodi se po prvi puta u okviru EQAVET projekta i sve europske ustanove koje provode EQAVET projekt u svojim državama dužne su ju provesti.

Aktivnost System level Peer Review je oblik vanjskog vrednovanja rada ustanove koja provodi EQAVET projekt. Svaka ustanova odabire područje koje će biti vrednovano, a vrednovanje provode kolege iz drugih europskih ustanova koje provode EQAVET projekt, a uz podršku EQAVET Tajništva. S obzirom na odabrano područje i temu koju ustanova domaćin vrednovanja odabere, ostale ustanove predlažu svoje kolege koje će sudjelovati kao kolege sustručnjaci (Peers). Nakon što se dogovore tema, termin, sudionici te održava li se aktivnost uživo ili online ustanova domaćin kreće s pripremama za provedbu aktivnosti.

Za provedbu aktivnosti svaka država dužna je za kolege sustručnjake (Peers) pripremiti koncept i Izvješće o samovrednovanju na odabranu temu. Prilikom izrade oba dokumenta podršku pruža EQAVET Tajništvo te nacionalni stručnjak kojeg ustanova domaćin sama predlaže s obzirom na temu vrednovanja. Otprilike mjesec dana prije održavanja samog susreta, koji traje dan i pol, EQAVET Tajništvo dijeli dokumente s kolegama sustručnjacima i potom zajedno daju povratne informacije ustanovi domaćinu. Prije susreta održavaju se dva pripremna sastanka kako bi se sudionici što bolje pripremili za kolegijalnu procjenu (Peer Review). Nakon provedbe kolegijalne procjene EQAVET Tajništvo uz suradnju s kolegama sustručnjacima izrađuje povratne informacije za ustanovu domaćina.

U Republici Hrvatskoj kao Nacionalna referentna točka za provedbu Erasmus+ projekta: EQAVET NRP imenovana je Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO). Sukladno tome ASOO je dužna provesti System level Peer Review, a kao tema kolegijalne procjene odabran je „nacionalni model osiguravanja kvalitete u početnom strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj“. Odabrana tema dio je odgovornosti ASOO-a koja je dužna nacionalni model osiguravanja kvalitete trajno pratiti i unaprjeđivati.  

Kolegijalna procjena, kao središnji dio aktivnosti, provedena je 1. i 2.12. 2022. uživo u Zagrebu, a pripremno razdoblje trajalo je od listopada do studenog kada su održani pripremni sastanci s kolegama sustručnjacima i EQAVET Tajništvom. S obzirom na odabranu temu na hrvatskom System level Peer Review-u sudjelovali su predstavnici ustanova iz Finske, Litve, Rumunjske, Slovenije i Španjolske, sveukupno njih sedam, te dva predstavnika iz EQAVET Tajništva. Kolegijalna procjena provedena je u prostorima „Zagrepčanke“, Savska cesta 41, na 15. katu gdje su kolege sustručnjaci imali priliku uživo pitati ključne dionike strukovnog obrazovanja sva pitanja vezana uz nacionalni model osiguravanja kvalitete. Osim sveukupno devet sudionika izvan Hrvatske te  predstavnika ASOO-a na kolegijalnoj procjeni sudjelovali su i nacionalni stručnjak te Vesna Hrvoj-Šic iz Ministarstva za odgoj i obrazovanje, a drugi dan pridružili su se i po dva predstavnika iz četiri strukovne škole: Tehnička škola Slavonski Brod, Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Škola za Primalje Zagreb i Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik.

Prvog dana domaćin i ostali predstavnici sustava strukovnog obrazovanja u Hrvatskoj predstavili su ukratko svoje uloge nakon čega je EQAVET Tajništvo moderiralo diskusiju između kolega sustručnjaka i domaćina. Cilj kolegijalne prvog dana bio je dobiti još informacija i dodatnih objašnjenja o sustavu strukovnog obrazovanja i modelu osiguravanja kvalitete. Drugi dan kolegama sustručnjacima predstavile su se škole kako bi dobili bolji uvid u to kako škole u praksi provode model osiguravanja kvalitete. Na kraju drugog dana donijeli su se prvi zaključci te kolege sustručnjaci uz podršku EQAVET Tajništva iznose prve rezultate kolegijalne procjene, a ASOO uz pomoć nacionalnog stručnjaka usmeno prezentira nacrt akcijskog plana i daljnjeg djelovanja.

Svi sudionici aktivnosti System level Peer Review koju je provela ASOO izrazili su veliko zadovoljstvo sudjelovanjem na kolegijalnoj procjeni te su svojim sudjelovanjem i vrijednim angažmanom pridonjeli razvoju nacionalnog modela osiguravanja kvalitete i sveukupnog sustava strukovnog obrazovanja.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih zahvaljuje se svima na sudjelovanju i aktivnom doprinosu u projektu EQAVET NRP HR.

 

Datum objave: 12.12.2022