Završen je drugi ciklus transnacionalne suradničke procjene u strukovnom obrazovanju

Nacionalna referentna točka za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP) u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih sudjelovala je u zajedničkoj aktivnosti transnacionalne suradničke procjene (transnational peer review) u okviru projekta EQAVET NRP od 2019. do 2021. godine u suradnji s nacionalnim referentnim točkama iz Estonije, Finske, Slovenije te strukovnim školama iz četiriju zemalja.

Suradnička procjena je oblik vanjskog vrjednovanja koju provode kolege stručnjaci (peers) iz sustava strukovnog obrazovanja, najčešće nastavnici, u strukovnoj školi na dobrovoljnoj osnovi. Dosada druga transnacionalna suradnička procjena u Hrvatskoj je provedena u Agronomskoj školi Zagreb od 16. do 18. prosinca 2020. godine u suorganizaciji škole i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. S obzirom na epidemiju bolesti COVID-19, posjet školi se odvijao u online okuženju, a školu je posjetio tim od četiri kolege stručnjaka, koji su činile tri nacionalne predstavnice (nastavnice iz strukovnih škola iz Hrvatske) te jedna međunarodna kolegica stručnjakinja (nastavnica iz Estonije). Za vrijeme online posjeta provedeni su intervjui s predstavnicima ključnih dionika škole, učenicima, nastavnicima i upravom škole. Također je održana i virtualna šetnja školom kako bi se tim stručnjaka upoznao s načinom i uvjetima rada u školi. Posjet je završio sastankom članova tima kolega stručnjaka, uprave, učenika i nastavnika škole na kojem su kolege stručnjaci pružile predstavnicima škole prve usmene povratne informacije o kvaliteti pojedinih aspekata rada u područjima kvalitete Upravljanje infrastrukturom, objektima i financijama i Vanjski odnosi kao predmeta suradničke procjene. U posjetu su također sudjelovale promatračice iz nacionalnih referentnih točki EQAVET-a iz Finske i Estonije.

Predstavnica nacionalne referentne točke EQAVET NRP u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, gospođa Tamara Hudolin, također je sudjelovala kao promatračica u provedbi transnacionalne suradničke procjene u Sloveniji u Srednjoj školi za strojarstvo, mehatroniku i medije iz Celja, a predstavnica Agronomske škole Zagreb, gospođa Dijana Dijanić Pleško, bila je članica međunarodnog tima kolega stručnjaka u transnacionalnoj suradničkoj procjeni u Estoniji u posjetu Ekonomskoj školi iz Tallinna.

Ova aktivnost ujedno je predstavljala priliku za jačanje kapaciteta za provedbu transnacionalne suradničke procjene i razmjenu iskustava s drugim predstavnicima iz mreže EQAVET-a. Tako je Agencija 20. i 21. listopada 2020. održala dvodnevnu obuku za kolege stručnjake u okviru koje je obučeno 14 nastavnika, stručnih suradnika i koordinatora samovrjednovanja iz strukovnih škola u Hrvatskoj za provedbu suradničke procjene. Kolege stručnjaci u hrvatskim školama su dobili priliku za profesionalni razvoj i suradnju u međunarodnom okruženju, a sama škola koja je sudjelovala u suradničkoj procjeni vrijedan osvrt na kvalitetu rada u područjima rada koji su bili predmet posjeta, a prema procjeni kolega stručnjaka iz međunarodnog tima.

Tijekom provedbe aktivnosti transnacionalne suradničke procjene organizirane su četiri radionice u Zagrebu i Ljubljani uživo te Tallinnu i Helsinkiju na daljinu, uz više od 25 sastanaka na daljinu nacionalnih referentnih točaka koje su sudjelovale u aktivnosti. Kao rezultat aktivnosti, osuvremenjena su područja kvalitete za provedbu transnacionalne suradničke procjene koja su objavljena u publikaciji na engleskom jeziku pod nazivom European Peer Review Quality Areas and Criteria for Vocational Education and Training (VET).

Sažeti opis pristupa transnacionalne suradničke procjene dostupan je u letku na engleskom jeziku.

Transnacionalna suradnička procjena dio je zajedničke aktivnosti Estonije, Finske, Slovenije i Hrvatske koja se provodila u okviru projekta EQAVET NRP sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+ u razdoblju od 2019. do 2021.

Datum objave: 12.03.2021