Novi Erasmus+ EQAVET NRP projekt za razdoblje 2021. – 2023.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) potpisala je ugovor za provedbu novog Erasmus+ projekta Podrška nacionalnoj referentnoj točki za europski sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET NRP HR) koji podupire aktivnosti nacionalne referentne točke za EQAVET u Hrvatskoj (ASOO) u skladu s ciljevima Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (SOO) za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost od 24. studenoga 2020. Projekt traje od 1. travnja 2021. do 31. kolovoza 2023. godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi 198.372 eura, od čega se 85% financira iz Erasmus+ programa (168.616 eura).

Kroz aktivnosti projekta nacionalna referentna točka za EQAVET u Hrvatskoj (ASOO) razvit će nove alate za osiguravanje kvalitete u ustanovama za strukovno obrazovanje te analizirati i unaprijediti mehanizme osiguravanja kvalitete na razini sustava strukovnog obrazovanja s obzirom na smjernice okvira EQAVET-a. Razvojem koncepta za jačanje unutarnjeg osiguravanja kvalitete projekt će podržati strateško planiranje i razvoj sustavnog pristupa osiguravanju kvalitete u ustanovama za strukovno obrazovanje u skladu s ciklusom EQAVET-a i procesom samovrednovanja ustanova. Kao alat za vrednovanje kvalitete učenja na daljinu uz primjenu tehnologije razvit će se upitnik i smjernice za njegovu primjenu uz okviru redovnog postupka samovrednovanja. Nastavit će se razvoj alata za praćenje učenika nakon završenog strukovnog obrazovanja kroz treći pilot ciklus praćenja učenika u koji će se uključiti osamnaest škola iz različitih strukovnih sektora diljem Hrvatske.

Kroz projekt će se također nastaviti suradnja s nacionalnim referentnim točkama za EQAVET iz Slovenije, Finske i Estonije u razvoju i provedbi međunarodne suradničke procjene u strukovnom obrazovanju. U ovoj aktivnosti razvit će se model za promociju i širenje primjene međunarodne suradničke procjene u Europi, provesti edukacija te posjet međunarodne suradničke procjene jednoj školi u svakoj od četiri zemlje, uz završnu aktivnost suradničkog učenja. Nadalje, u ovom projektnom razdoblju referentna točka za EQAVET po prvi puta će organizirati nacionalnu suradničku procjenu u tri ustanove za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj. Kao doprinos sustavu osiguravanja kvalitete, provest će se mapiranje ključnih pokazatelja kvalitete u strukovnom obrazovanju u Hrvatskoj pri čemu će se uzeti u obzir nacionalni kontekst, primjeri dobre prakse te okvir EQAVET-a. Suradnička procjena hrvatskog sustava osiguravanja kvalitete provest će se u suradnji sa stručnjacima iz nacionalnih točkaka za EQAVET iz drugih europskih zemalja na temu sustava samovrednovanja ustanova za strukovno obrazovanje u Hrvatskoj.  Stručnjaci ASOO-a također će sudjelovati u suradničkoj procjeni sustava osiguravanja kvalitete u strukovnom obrazovanju u drugim europskim zemljama.

Projekt će završiti drugom konferencijom o osiguravanju kvalitete za ustanove za strukovno obrazovanje s naglaskom na jačanje kapaciteta strukovnih škola za provedbu samovrednovanja te primjenu okvira EQAVET-a u nacionalnom kontekstu. Tijekom konferencije te kroz ostale aktivnosti projekta predstavnici škola imat će priliku upoznati se s različitim mehanizmima i alatima za osiguravanje kvalitete i prilagoditi ih vlastitim potrebama.

Pozivamo vas da pratite aktivnosti, publikacije i korisne materijale vezane uz osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju na stranici projekta EQAVET NRP HR: https://qavet.hr/hr/naslovna/

Datum objave: 03.12.2021