O nama

Osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju u hrvatskoj

QAVET.HR je hrvatska Referentna točka za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju osnovana 2014. godine u sklopu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Nacionalne referentne točke za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (NRT) uspostavljene su u skladu s Preporukom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o uspostavljanju Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (EQAVET).

NRT povezuju sve zainteresirane dionike na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi se osigurala dosljedna provedba relevantnih inicijativa EQAVET mreže.

Glavne funkcije nacionalnih referentnih točki za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju su:

  • informirati širok raspon dionika o aktivnostima EQAVET mreže
  • pružati aktivnu potporu provedbi programa EQAVET mreže
  • poduzimati konkretne korake za promicanje i daljnji razvoj Europskog referentnog okvira za osiguravanje kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u nacionalnom kontekstu
  • podržavati samovrjednovanje kao učinkovito sredstvo za osiguravanje kvalitete kojim se omogućava mjerenje uspjeha i identificiranje područja za poboljšanja s obzirom na program rada EQAVET mreže
Datum objave: 18.05.2017